კომპანიის შესახებ

შპს "ისთ გეით გრუპ" დაფუძნდა 1996 წელს.  კომპანია წარმოადგენს ერთ-ერთ უმსხვილეს საინვესტიციო ჰოლდინგს, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა პროფილის წარმატებით მოქმედ კომპანიებს. ჰოლდინგის 24-წლიანი გამოცდილება მასში შემავალი, როგორც ქართული ისევე უცხოური, კომპანიების წინსვლის და განვითარების საფუძველია.

ჰოლდინგში დღესდღეისობით შემავალი კომპანიების საქმიანობის სფეროებია: სრული საერთაშორისო და შიდა გადაზიდვების ორგანიზება, მსხვილი საკონტეინერო ტერმინალი ქ. ფოთში, ელექტროენერგიის გამომუშავება/რეალიზაცია, მსხვილი სავაჭრო ცენტრის მართვა, ღვინის წარმოება და სხვა.